Maskinrenovering & Uppgradering

Maskincentrum löser maskinrenovering och uppgraderar maskiner efter behov.

 • Uppgradering av styrsystem.
 • Uppgradering av servosystem.
 • Byte av axelmotorer.
 • Kulskruvsbyten.
 • Skavning av gejdrar.

kundcase

Hos vår kund Olofsfors AB gjorde vi hösten 2021 en stor renovering av en Matec Fräs. Detta gjordes för att säkerställa produktionen i minst 10 år till.

 • Byte av mekaniska delar som kulskruvar, linjärskenor, lager m.m.
 • Ny spindel monterades.
 • Byte av elkablage i enerigkedjor, hydraulslangar m.m.
 • I elskåpet byttes de mesta kontaktorer reläer m.m. ut.
 • Uppgradering av CNC-dator.
 • Givare, tryckvakter byttes ut.
 • Rengöring och uppmålning av maskin.