Precisionsmätning av maskiner

Precisionsmätning ingår som metod i det planerade underhållet men erbjuds också som separat tjänst. ​

Lasermätning

Uppriktningslaser används för att kontrollera och åtgärda vinkelriktighet, rakhet, planhet på ytor som maskinbord eller montageflänsar, pekriktning på verktygs- och svarvspindlar, koncentricitet och koaxialitet på motståendespindlar, kopplingsuppriktning ex. pump och elmotor samt andra uppriktningsuppdrag.

DBB-mätning

DBB-mätning ger svar på:

 • Hur väl maskinen följer den programmerade bågen
 • Vinkelriktighet mellan X/Y, X/Z och Y/Z- planen
 • Hur stort vändglappet är
 • Eventuella glapp i gejdstyrningar
 • Eventuellt vändsprång i kvadrantövergångar
 • Cykliska mätfel
 • Smörjproblem statisk/dynamisk friktion

DBB = Double Ball Bar-uppmätning av rörelser i axlar m.m.

Vibrationsmätning

Maskincentrum använder en avancerad signalanalysator samt analysmjukvara. Tillsammans har de funktioner att skapa mätronder för att lagra och analysera vibrationer samt skapa trendmätningar med larmnivåer.

Med mätningen kan man:

 • Kontrollera vibrationsnivåer hos maskinspindlar
 • Utföra förutsägande underhåll på lager, drev och växellådor
 • Ta fram egenfrekvenser i mekaniska strukturer
 • Utföra avancerad felsökning på AC-motorer