Akut service av maskiner

Vid driftstörningar bistår Maskincentrum med kvalificerad felsökning och åtgärder. 
Tid är pengar och för att korta ner inställelsetiderna utgår våra tekniker från olika städer i Sverige.

Maskincentrum kan också förstärka kundens egna underhållsavdelning under kortare eller längre perioder.

Vid akut service av maskiner tillämpas Teknikföretagens – Allmänna bestämmelser för Avhjälpande underhåll, NR15.