Förebyggande underhåll av maskiner

Vår erfarenhet visar att regelbundet utförande av förebyggande underhåll (FU) av era maskiner är avgörande för att minimera driftstopp och förhindra omfattande avbrott. Genom FU kan du som kund förlänga livslängden på era maskiner och och planera renovering och nya investering.

Vårt förebyggande underhåll skräddarsys efter era specifika önskemål och behov. Vi följer noggrant Teknikföretagens – Allmänna bestämmelser för underhåll, NU 15. 

Våra FU-tjänster inkluderar standardiserade åtgärder enligt nedan listade punkter. Utöver dessa kan vi anpassa underhållsplanen efter era övriga specifika behov och önskemål.

Tillståndskontroll

Kontroll och uppmätning utförs på maskinaxlar, spindlar samt övriga maskindelar. Kontroller som utförs är till exempel rakhet, glapp, kast, vinkelriktighet och slitage. Läckagekontroller på hydraulik, centralsmörjning, m.m.

Funktionskontroll

Kontroll av dragkraft i spindlar, kontroll av klämkraft i chuckar, vibrationsmätning av spindlar är några saker som kontrolleras. Smörjning, belastningar, givare, gränslägen m.m. kontrolleras.

Justeringar

Kilglapp och glapp i övriga slider kontrolleras och justeras. Nollpunkter kontrolleras och justeras. Smörjmängd m.m. kontrolleras och justeras.

Utbyte av slitdelar

Oljor, filter byts, avskrapare kontrolleras och byts vid behov. Backupbatterier kontrolleras och byts.

Rengöring och smörjning

Oljetankar rengörs vid behov, fläktar kontrolleras och rengörs. Allmän rengöring bakom maskinskydd m.m.

Kontroll av säkerhet

Nödstopp och förreglingar kontrolleras. Spånskydd och skyddsluckor kontrolleras. Säkerhetsbrytare och arbetsbrytare. Skador på kablar och slangar.

Dokumentation

För att möta kravet på dokumentation enligt AFS 2006:4 utformas en servicerapport för varje tillfälle. Servicerapporterna skickas i PDF format till er kontaktperson.

Genom trafikljusprincipen får ni en tydlig bild av er status på maskinen. Vidare presenteras en åtgärdslista som vår tekniker går igenom med er vid servicetillfället.

Serviceavtal

FU regleras i ett avtal och genomförs 1–2 gånger per år. Då kontrollerar vi maskinens tillstånd, funktion och säkerhet, samt genomför de justeringar och det underhåll som krävs.

  • Omfattningen av det planerade underhållet anpassas till kundens behov.
  • Serviceavtalet ger dig också förtur när oväntade och akuta problem uppstår.
  • Vi jobbar med olika typer av avtal för att det skall passa just era behov och önskemål. Kontakta oss för information om de olika alternativen.
  • Avtalen justeras enligt Teknikföretagens – Allmänna bestämmelser för underhåll, NU15.