Maskinflytt

Maskincentrum utför maskinflytt både av enstaka maskiner och hela produktionsanläggningar. Flytten kan ske inom befintliga lokaler eller till andra orter.

Vi tar ansvar för helheten från nedmontering till installation. Maskincentrum svarar för den flyttutrustning som krävs – även maskinlyft och transportfordon.

I samband med maskinflytten ingår alltid uppriktning av maskinen.