Lite kort om

Maskinreparationer

Maskincentrum utför maskinreparationer, underhåll, installationer samt flyttar och renoverar de flesta maskiner inom metall-, plåt- och trä­bear­betning inom verkstadsindustrin. Vi arbetar enligt NU 15/ NR 15-standarder för att säkerställa hög kvalitet och precision.

Vid akuta driftstörningar rycker Maskincentrum ut med snabb och kvalificerad felsökning och åtgärd, vilket minimerar produktionsavbrott. Med vår närhet till kunderna kan vi erbjuda konkurrenskraftiga inställelsetider för att säkerställa minimala driftstörningar.

Vi erbjuder även planerat underhåll såsom renoveringar och uppgraderingar för att optimera era maskiners prestanda och livslängd. Genom kontinuerligt förebyggande underhåll minskar ni risken för akuta driftstopp och förlänger maskinernas livslängd. 

Det förebyggande underhållet är det vi ägnar stora delar av vår vardag till. Med ett kontinuerligt underhåll av era maskiner ökar ni livslängden och minskar akuta driftstopp.

Kvalitetssäkring sker genom dokumentation och en servicerapport sammanställs för varje tillfälle och skickas i PDF format till er kontaktperson.

Service av maskiner

Maskinerna mår bäst om någon bryr sig om dem hela tiden och utför regelbunden service. Därför vill vi gärna få ansvar för planerat och långsiktigt underhåll genom ett serviceavtal. 

Det är alltid billigare att utföra en planerad åtgärd än en oplanerad.

Maskincentrum är din servicepartner för såväl långsiktiga relationer som enstaka insatser. Dina behov styr formerna och omfattningen av samarbetet gällande service av maskiner.

Vid förebyggande underhåll tillämpas
Teknikföretagens – Allmänna bestämmelser för underhåll, NU15.

Vid insatser som inte är kopplade till serviceavtal tillämpar vi
Teknikföretagens – Allmänna bestämmelser för avhjälpande underhåll, NR15.

Våra tjänster

Förebyggande underhåll

Vi erbjuder planerat underhåll så som renoveringar, uppgraderingar m m. Med ett kontinuerligt underhåll av era maskiner ökar ni livslängden och minskar akuta driftstopp.

Akut service

Kvalificerad felsökning och åtgärder vid akuta driftstörningar. Med vår närhet till kunderna kan vi snabbt finnas på plats.

Maskinflytt

Maskincentrum utför maskinflytt både av enstaka maskiner och hela produktions ­anläggningar. Flytten kan ske inom befintliga lokaler eller till andra orter.

Renovering & Uppgradering

Maskincentrum renoverar och uppgraderar maskiner efter behov.

Konslipning

Slipning kan utföras på plats med hjälp av en mobil maskin för att öka livslängden på er maskin.

Precisionsmätning

Precisionsmätning ingår som metod i det planerade underhållet men erbjuds också som separat tjänst.