Konslipning

Konslipning kan utföras på plats med hjälp av en mobil maskin. Med hjälp av den slipas olika slags spindelkonor och hårda backar direkt på maskinen.

Slipning minskar vibrationer och slitage med ökad livslängd som följd.